فارسی ژاپنی درس 20 واژگان

ژاپنی :: درس 20. مردم: اعضای خانواده

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

hito 人
مردم
haha 母
مادر
chichi 父
پدر
otouto 弟
برادر
shimai 姉妹
خواهر
musuko 息子
پسر
musume 娘
دختر
oi 甥
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
mei 姪
دختر برادر یا خواهر و غیره
ojiichan おじいちゃん
پدر بزرگ
o baachan おばあちゃん
مادر بزرگ