درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 18 راهنمایی: از کجا؟

واژگان

پشت
ushiro ni 後ろに
جلو
mae ni 前に
بغل
yoko 横
درب اول در سمت راست
migigawa no saisho no tobira 右側の最初の扉
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
yon tsu me no shingou de usetsu 4つ目の信号で右折
آیا من رادرک می کنید؟
wakari mashi ta ka 分かりましたか?
شمال
kita 北
غرب
nishi 西
جنوب
minami 南
شرق
higashi 東
به سمت راست
migi ni 右に
به سمت چپ
hidari ni 左に
آسانسور وجود دارد؟
erebeーtaー ha ari masu ka エレベーターはありますか?
پله ها کجا هستند؟
kaidan ha doko ni ari masu ka 階段はどこにありますか?
در کدام جهت؟
dono houkou ni どの方向に?
درب دوم در سمت چپ
hidarigawa no ni tsu me no tobira 左側の2つ目の扉
در گوشه به سمت چپ بپیچید
kaku de sasetsu 角で左折