درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 17 راهنمایی: پایین سالن

واژگان

مستقیم
massugu mae ni 真っ直ぐ前に
پشت سر
ushiro ni 後ろに
در مقابل
mae ni 前に
در داخل
chuu ni 中に
خارج از
soto ni 外に
اینجا
koko ni ここに
آنجا
asoko ni あそこに
در امتداد دیوار
kabe ni so tte 壁に沿って
نزدیک
chikaku ni 近くに
در اطراف گوشه
kaku wo maga tta tokoro ni 角を曲がった所に
دور
tooku ni 遠くに
بر میز
desuku ni デスクに
در خط
retsu ni 列に
طبقه پایین
shita kai ni 下階に
طبقه بالا
ue kai ni 上階に
پایین سالن
rouka no saki ni 廊下の先に