فارسی ژاپنی درس 17 واژگان

ژاپنی :: درس 17. راهنمایی: پایین سالن

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

massugu mae ni 真っ直ぐ前に
مستقیم
ushiro ni 後ろに
پشت سر
mae ni 前に
در مقابل
chuu ni 中に
در داخل
soto ni 外に
خارج از
koko ni ここに
اینجا
asoko ni あそこに
آنجا
chikaku ni 近くに
نزدیک
tooku ni 遠くに
دور
kabe ni so tte 壁に沿って
در امتداد دیوار
kaku wo maga tta tokoro ni 角を曲がった所に
در اطراف گوشه
desuku ni デスクに
بر میز
retsu ni 列に
در خط
shita kai ni 下階に
طبقه پایین
ue kai ni 上階に
طبقه بالا
rouka no saki ni 廊下の先に
پایین سالن