درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 9 شروع: عبارات

واژگان

ضمنا
tokorode ところで
حداقل
sukunakutomo 少なくとも
سرانجام
tsuini ついに
اما
shikashinagara しかしながら
از این رو
shitagatte したがって
نگران نباش
shinpai shi nai de kudasai 心配しないでください
که بستگی دارد
baai ni yori masu 場合に依ります
من متاسفم
gomennasai ごめんなさい
در حال حاضر
tattaima たった今
من نمی دانم
wakari mase n わかりません
مانند این
kono you na このような