فارسی ژاپنی درس 9 واژگان

ژاپنی :: درس 9. شروع: عبارات

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

tokorode ところで
ضمنا
sukunakutomo 少なくとも
حداقل
tsuini ついに
سرانجام
shikashinagara しかしながら
اما
shitagatte したがって
از این رو
shinpai shi nai de kudasai 心配しないでください
نگران نباش
baai ni yori masu 場合に依ります
که بستگی دارد
gomennasai ごめんなさい
من متاسفم
tattaima たった今
در حال حاضر
wakari mase n わかりません
من نمی دانم
kono you na このような
مانند این