فارسی ژاپنی درس 4 واژگان

ژاپنی :: درس 4. شروع: لطفا و با تشکر از شما

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

onegai shi masu お願いします
لطفاً
arigatou ありがとう
ممنون از شما
douitashimashite どういたしまして
قابلی ندارد
o daiji ni お大事に
سلامت باشید
o tanjou bi omedetou gozai masu お誕生日おめでとうございます
تولدت مبارک
omedetou gozai masu おめでとうございます
تبریک
ganba tte がんばって
موفق باشید
anata no o namae ha あなたのお名前は?
نام شما چیست؟
watashi no namae ha maria desu 私の名前はマリアです
اسم من ماریا است
suimasen , namae wo kikitore mase n deshi ta すいません、名前を聞き取れませんでした
ببخشید، من نام شما را نشنیدم
o ai deki te ureshii desu お会いできてうれしいです
از ملاقات شما خوشبختم
anata no shusshin chi ha doko desu ka あなたの出身地はどこですか?
اهل کجا هستید؟
watashi ha nyuーyoーku no shusshin desu 私はニューヨークの出身です
من از نیویورک هستم