درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 4 شروع: لطفا و با تشکر از شما

واژگان

لطفاً
onegai shi masu お願いします
ممنون از شما
arigatou ありがとう
قابلی ندارد
douitashimashite どういたしまして
سلامت باشید
o daiji ni お大事に
تولدت مبارک
o tanjou bi omedetou gozai masu お誕生日おめでとうございます
تبریک
omedetou gozai masu おめでとうございます
موفق باشید
ganba tte がんばって
نام شما چیست؟
anata no o namae ha あなたのお名前は?
اسم من ماریا است
watashi no namae ha maria desu 私の名前はマリアです
ببخشید، من نام شما را نشنیدم
suimasen , namae wo kikitore mase n deshi ta すいません、名前を聞き取れませんでした
از ملاقات شما خوشبختم
o ai deki te ureshii desu お会いできてうれしいです
اهل کجا هستید؟
anata no shusshin chi ha doko desu ka あなたの出身地はどこですか?
من از نیویورک هستم
watashi ha nyuーyoーku no shusshin desu 私はニューヨークの出身です