فارسی ژاپنی درس 3 واژگان

ژاپنی :: درس 3. شروع: آهسته تر صحبت کنید

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

yukkuri hanashi te kudasai ゆっくり話してください
آرام صحبت کنید
wakari mase n わかりません
من درک نمی کنم
wakari masu ka わかりますか?
آیا شما درک می کنید؟
mochiron もちろん
حتماً
kurikaeshi te kudasai 繰り返してください
تکرار، لطفا
mouichido もう一度
دوباره
ichi go zutsu 一語ずつ
کلمه به کلمه
yukkuri ゆっくり
به آرامی
dou ii masu ka どう言いますか?
شما چطور می گویید؟
douiu imi desu ka どういう意味ですか?
به چه معنی است؟
nani to ii mashi ta ka 何と言いましたか?
شما چه گفتید؟
shitsumon ha ari masu ka 質問はありますか?
آیا شما سوال دارید؟