درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 3 شروع: آهسته تر صحبت کنید

واژگان

آرام صحبت کنید
yukkuri hanashi te kudasai ゆっくり話してください
من درک نمی کنم
wakari mase n わかりません
آیا شما درک می کنید؟
wakari masu ka わかりますか?
حتماً
mochiron もちろん
تکرار، لطفا
kurikaeshi te kudasai 繰り返してください
دوباره
mouichido もう一度
کلمه به کلمه
ichi go zutsu 一語ずつ
به آرامی
yukkuri ゆっくり
شما چطور می گویید؟
dou ii masu ka どう言いますか?
به چه معنی است؟
douiu imi desu ka どういう意味ですか?
شما چه گفتید؟
nani to ii mashi ta ka 何と言いましたか?
آیا شما سوال دارید؟
shitsumon ha ari masu ka 質問はありますか?