درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 2 شروع: من کمی صحبت می کنم

واژگان

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
eigo ga hanase masu ka 英語が話せますか?
بله، یک کمی
hai , shoushi はい、少し
بله
hai はい
خیر
iie いいえ
از ملاقات شما خوشبختم
hajimemashite はじめまして
خوشحالم تو رو می ببینم
hajimemashite はじめまして
آقای
NAME san NAME さん
خانم
NAME san NAME さん
خانم
NAME san NAME さん