Hääldamise õppetund Mälukaardid Sõnavaraviktoriin Trips-traps-trull Memoriin Kuulamisviktoriin

Hiina keel :: õppetund 102 Töö: Tööotsimine

Sõnavara

Kas teil on tööluba?
nĭ yŏu gōng kă mā 你有工卡吗?
Mul on tööluba
wŏ yŏu gōng kă 我有工卡
Mul ei ole tööluba
wŏ méi yŏu gōng kă 我没有工卡
Millal te võite alustada?
nĭ shén me shí hou kĕ yĭ lái shàng bān 你什么时候可以来上班?
Ma maksan kümme dollarit tund
Mĕi yuán yī xiăo shí 10美元一小时
Ma maksan nädalapalka
wŏ mĕi gè xīng qī fù xīn shuĭ 我每个星期付薪水
Kuus
mĕi gè yuè 每个月
Ole siin kell 8:00
zăo shang diăn dào zhè lĭ 早上8点到这里
Tööpäev lõpeb kell 16:30
sì diăn sān shí xià bān 4:30下班
Sul on laupäevad ja pühapäevad vabad
nĭ zhōu liù zhōu rì bù yòng shàng bān 你周六周日不用上班
Sa kannad vormiriietust
nĭ xū yào chuān zhì fú 你需要穿制服
Sa teed seda niimoodi
xiàng zhè yàng zuò 像这样做