Hääldamise õppetund Mälukaardid Sõnavaraviktoriin Trips-traps-trull Memoriin Kuulamisviktoriin

Hiina keel :: õppetund 96 Arst: Abi saamine

Sõnavara

Võtke kaks tabletti päevas
yī tiān chī liăng piān 一天吃两片
Kas te olete õde?
nĭ shì hù shi mā 你是护士吗?
Kas arst on kohal?
yī shēng zài mā 医生在吗?
Kas on midagi tõsist?
hĕn yán zhòng mā 很严重吗?
Ma ei tea, mis mul on
wŏ bù zhī dào wŏ yŏu shén me 我不知道我有什么
Olen kaotanud oma prillid
wŏ de yăn jìng diū le 我的眼镜丢了
Kas te saate kohe uued anda?
nĭ néng lì kè tì huàn tā men mā 你能立刻替换他们吗?
Kas mul on vaja retsepti?
wŏ xū yào yī gè chŭ fāng mā 我需要一个处方吗?
Kas siin lähedal on apteek?
zhè ge fù jìn yŏu yào fáng mā 这个附近有药房吗?
Ma vajan midagi külmetuse vastu
wŏ xū yào yī xiē zhì liáo găn mào de yào 我需要一些治疗感冒的药
Tänan teid abi eest
găn xiè nĭ de bāng zhù 感谢你的帮助
Kui palju ma teile võlgnen?
wŏ qiàn nĭ duō shao qián 你欠你多少钱?