Hääldamise õppetund Mälukaardid Sõnavaraviktoriin Trips-traps-trull Memoriin Kuulamisviktoriin

Hiina keel :: õppetund 88 Puhkus: Põhitegevused

Sõnavara

Mulle meeldib mängida kabet
wŏ xĭ huan wán tiào qí 我喜欢玩跳棋
Ma tahan kaarte mängida
wŏ xiăng wán pái 我想玩牌
Mulle ei meeldi mängida malet
wŏ bù xĭ huan guó jì xiàng qí 我不喜欢国际象棋
Ma ei pea minema restorani
wŏ bù xū yào qù cān tīng 我不需要去餐厅
Mulle meeldib lennutada lohet
wŏ xiăng qù fàng fēng zhēng 我想去放风筝
Mulle ei meeldi mägironimine
wŏ bù xĭ huan pá shān 我不喜欢爬山
Mulle meeldib sõita jalgrattaga
wŏ xĭ huan qí zì xíng chē 我喜欢骑自行车
Ma ei taha mängida videomänge
wŏ bù xĭ huan wán diàn zĭ yóu xì 我不喜欢玩电子游戏
Mulle meeldib tantsida
wŏ xĭ huan tiào wŭ 我喜欢跳舞
Mulle meeldib mängida
wŏ xĭ huan wán 我喜欢玩
Ma pean minema tagasi koju
wŏ yāo huí jiā le 我要回家了