Hääldamise õppetund Mälukaardid Sõnavaraviktoriin Trips-traps-trull Memoriin Kuulamisviktoriin

Hiina keel :: õppetund 65 Restoran: Kuidas toit on?

Sõnavara

See on must
zhè ge shì zāng de 这个是脏的
Kas te tooksite mulle veel vett?
nĭ néng zài gĕi wŏ xiē shuĭ mā 你能再给我些水吗?
See oli väga maitsev
tài xiāng le 太香了
Parema kvaliteediga
hăo pĭn zhì de 好品质的
Kas see on vürtsikas?
zhè ge shì là de mā 这个是辣的吗?
Kas kala on värske?
yú shì xīn xiān de mā 鱼是新鲜的吗?
Kas need on magusad?
zhè xiē shì tián de mā 这些是甜的吗?
Hapu
suān 酸
Toit on külm
shí wù bù rè 食物不热
See on külm
zhè ge liáng le 这个凉了