Hääldamise õppetund Mälukaardid Sõnavaraviktoriin Trips-traps-trull Memoriin Kuulamisviktoriin

Hiina keel :: õppetund 49 Hotell: Aeg minna

Sõnavara

Mul on vaja rentida auto
wŏ xū yào zū yī liàng qì chē 我需要租一辆汽车
Mulle meeldib rõdu
wŏ xĭ huan zhè ge lù tái 我喜欢这个露台
Vajan jooksupoissi
wŏ xū yào yī gè xíng li yuán 我需要一个行李员
Kas sa võid mulle takso tellida?
nĭ néng bāng wŏ jiào yī liàng chū zū chē mā 你能帮我叫一辆出租车吗?
Olen valmis välja registreerima
wŏ zhŭn bèi hăo jié zhàng le 我准备好结账了
Mulle meeldis siin peatuda
wŏ xĭ huan wŏ de zhù chù 我喜欢我的住处
See on ilus hotell
zhè shì yī gè hĕn piào liang de bīn guăn 这是一个很漂亮的宾馆
Teie töötajad on erakordsed
nĭ de yuán gōng dōu hĕn chū sè 你的员工都很出色
Ma soovitan teid
wŏ huì tuī jiàn nĭ de 我会推荐你的
Täname teid kõige eest
xiè xie nín wéi wŏ men suŏ zuò de yī qiè 谢谢您为我们所做的一切