Hääldamise õppetund Mälukaardid Sõnavaraviktoriin Trips-traps-trull Memoriin Kuulamisviktoriin

Hiina keel :: õppetund 25 Aeg: Kalendrikuud

Sõnavara

Kalendrikuud
yī nián zhōng de yuè fèn 一年中的月份
Jaanuar
yī yuè 一月
Veebruar
èr yuè 二月
Märts
sān yuè 三月
Aprill
sì yuè 四月
Mai
wŭ yuè 五月
Juuni
liù yuè 六月
Juuli
qī yuè 七月
August
bā yuè 八月
September
jiŭ yuè 九月
Oktoober
shí yuè 十月
November
shí yī yuè 十一月
Detsember
shí èr yuè 十二月