Hääldamise õppetund Mälukaardid Sõnavaraviktoriin Trips-traps-trull Memoriin Kuulamisviktoriin

Inglise keel :: õppetund 102 Töö: Tööotsimine

Sõnavara

Kas teil on tööluba?
Do you have a working permit?
Mul on tööluba
I have a working permit
Mul ei ole tööluba
I do not have a working permit
Millal te võite alustada?
When can you start?
Ma maksan kümme dollarit tund
I pay ten dollars an hour
Ma maksan nädalapalka
I will pay you per week
Kuus
Per month
Ole siin kell 8:00
Be here at 8:00 AM
Tööpäev lõpeb kell 16:30
Work ends at 4:30
Sul on laupäevad ja pühapäevad vabad
You have Saturdays and Sundays off
Sa kannad vormiriietust
You will wear a uniform
Sa teed seda niimoodi
You do it like this