Hääldamise õppetund Mälukaardid Sõnavaraviktoriin Trips-traps-trull Memoriin Kuulamisviktoriin

Inglise keel :: õppetund 16 Marsruut: Tule siia

Sõnavara

Üks hetk
Just a moment
Oota siin
Wait here
Tule minu järel
Follow me
Ta aitab teil
She will help you
Tule sisse
Come in
Istu
Sit down
Tule siia
Come here
Näita mulle
Show me