Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha

Japonés :: Lección 96 Salud: Cómo obtener ayuda

Vocabulario

Tome dos píldoras al día
ichi nichi ni jou fukuyou shi te kudasai 1日2錠服用してください
¿Es usted la enfermera?
anata ha kango shi desu ka あなたは看護師ですか?
¿Es serio?
shinkoku desu ka 深刻ですか?
No sé lo que tengo
watashi ha jibun ga donna byouki na no ka wakari mase n 私は自分がどんな病気なのかわかりません
He perdido mis lentes
watashi ha megane wo nakushi ta 私は眼鏡をなくした
¿Puede reemplazarlos ahora?
suguni koukan ha kanou desu ka すぐに交換は可能ですか?
¿Necesito una receta?
watashi ha shohousen ga hitsuyou desu ka 私は処方箋が必要ですか?
¿Hay una farmacia cerca de aquí?
chikaku ni yakkyoku ga ari masu ka 近くに薬局がありますか?
Necesito algo para el resfrío
watashi ha kaze no shochi ga hitsuyou desu 私は風邪の処置が必要です
Gracias por su ayuda
arigatou gozai mashi ta ありがとうございました
¿Cuánto le debo?
ikura desu ka いくらですか?