Español Japonés Lección 93 Vocabulario de la lección

Japonés :: Lección 93. Salud: Enfermos

loading

Vocabulario :: Japonés Español

watashi ha isha ni mi te morau hitsuyou ga ari masu 私は医者に診てもらう必要があります
Necesito ver a un médico
isha ha i masu ka 医者はいますか?
¿Está el doctor en la oficina?
kibun ga yoku ari mase n 気分がよくありません
No me siento bien
watashi ha byouki desu 私は病気です
Yo estoy enfermo
i ga itai desu 胃が痛いです
Tengo dolor de estómago
atama ga itai desu 頭が痛いです
Tengo dolor de cabeza
yoko ni naru 横になる
Acostar
nodo ga itai desu 喉が痛いです
Me duele la garganta
watashi ha hakike ga shi masu 私は吐き気がします
Tengo náusea
watashi ha arerugiー mochi desu 私はアレルギー持ちです
Tengo una alergia
geri wo shi te i masu 下痢をしています
Tengo diarrea
kurakura shi masu クラクラします
Estoy mareado
kata zutsuu ga ari masu 片頭痛があります
Tengo una migraña