Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha

Japonés :: Lección 93 Salud: Enfermos

Vocabulario

Necesito ver a un médico
watashi ha isha ni mi te morau hitsuyou ga ari masu 私は医者に診てもらう必要があります
¿Está el doctor en la oficina?
isha ha i masu ka 医者はいますか?
No me siento bien
kibun ga yoku ari mase n 気分がよくありません
Yo estoy enfermo
watashi ha byouki desu 私は病気です
Tengo dolor de estómago
i ga itai desu 胃が痛いです
Tengo dolor de cabeza
atama ga itai desu 頭が痛いです
Acostar
yoko ni naru 横になる
Me duele la garganta
nodo ga itai desu 喉が痛いです
Tengo náusea
watashi ha hakike ga shi masu 私は吐き気がします
Tengo una alergia
watashi ha arerugiー mochi desu 私はアレルギー持ちです
Tengo diarrea
geri wo shi te i masu 下痢をしています
Estoy mareado
kurakura shi masu クラクラします
Tengo una migraña
kata zutsuu ga ari masu 片頭痛があります