Español Japonés Lección 88 Vocabulario de la lección

Japonés :: Lección 88. Vacaciones: Las actividades básicas

loading

Vocabulario :: Japonés Español

watashi ha chekkaー wo purei shi tai desu 私はチェッカーをプレイしたいです
A mí me gusta jugar damas
watashi ha toranpu wo shi tai desu 私はトランプをしたいです
Yo quiero jugar cartas
watashi ha chesu wo suru no ga suki de ha ari mase n 私はチェスをするのが好きではありません
A mí no me gusta jugar ajedrez
watashi ha resutoran ni iku hitsuyou ha ari mase n 私はレストランに行く必要はありません
Yo no necesito ir al restaurante
watashi ha tako wo age tai desu 私は、たこを揚げたいです
A mí me gusta volar cometas
watashi ha yamanobori ga suki de ha nai desu 私は山登りが好きではないです
A mí no me gusta el alpinismo
watashi ha jitensha ni noru no ga suki desu 私は自転車に乗るのが好きです
A mí me gusta montar en bicicleta
watashi ha bideo geーmu ha shi taku nai desu 私はビデオゲームはしたくないです
Yo no quiero jugar videojuegos
watashi ha odoru no ga suki desu 私は踊るのが好きです
A mí me gusta bailar
watashi ha pureー suru koto ga suki desu 私はプレーすることが好きです
A mí me gusta jugar
watashi ha ie ni kaera nakere ba nari mase n 私は家に帰らなければなりません
Yo necesito regresar a la casa