Español Japonés Lección 65 Vocabulario de la lección

Japonés :: Lección 65. Restaurante: ¿Cómo es la comida?

loading

Vocabulario :: Japonés Español

kore ha yogore te i masu これは汚れています
Esto está sucio
o mizu wo mousukoshi itadake masu ka お水をもう少しいただけますか?
¿Puede darme más agua?
oishika tta desu おいしかったです
Estuvo delicioso
yori yoi hinshitsu no より良い品質の
De mejor calidad
tsurai desu ka 辛いですか?
¿Está picante?
shinsen na sakana desu ka 新鮮な魚ですか?
¿El pescado está fresco?
amai desu ka 甘いですか?
¿Son dulces?
suppai 酸っぱい
Agrio
ryouri ga tsumetai desu 料理が冷たいです
La comida está fría
tsumetai desu 冷たいです
Está fría