Español Japonés Lección 61 Vocabulario de la lección

Japonés :: Lección 61. Compras: Una venta

loading

Vocabulario :: Japonés Español

nekkuresu wo sagashi te i masu ネックレスを探しています
Yo estoy buscando collares
uridashi ha shi te i masu ka 売出しはしていますか?
¿Hay rebajas?
genkin de harai masu 現金で払います
Voy a pagar al contado
kono shouhin wo kiーpu shi te morae masu ka この商品をキープしてもらえますか?
¿Me lo pueden guardar?
kurejittokaーdo ha tsukae masu ka クレジットカードは使えますか?
¿Toman tarjetas de crédito?
kono shouhin wo koukan shi tai no desu ga この商品を交換したいのですが
Me gustaría cambiar esto
henpin deki masu ka 返品できますか?
¿Puedo devolverlo?
kaiten 開店
Abierto
heiten 閉店
Cerrado
hiruyasumi jikan heiten 昼休み時間閉店
Cerrado al mediodía
ryoushuu sho 領収書
Recibo (el)
koshou shi te iru 故障している
Defectuoso
koware te iru 壊れている
Roto
ideguchi 出口
Salida (la)
irikuchi 入口
Entrada (la)
hanbai sutaffu 販売スタッフ
Vendedor (el)
heiten jikan ha nan ji desu ka 閉店時間は何時ですか?
¿A qué hora cierra la tienda?