Español Japonés Lección 57 Vocabulario de la lección

Japonés :: Lección 57. Compras: Muéstrenme

loading

Vocabulario :: Japonés Español

watashi ha kaimono ni iki masu 私は買い物に行きます
Voy a ir de compras
shuyou na shoppingu eria ha doko desu ka 主要なショッピングエリアはどこですか?
¿Dónde está la zona comercial?
watashi ha shoppingu sentaー ni iki tai desu 私はショッピングセンターに行きたいです
Yo quiero ir al centro comercial
onegai deki masu ka お願いできますか?
¿Puede usted ayudarme?
chotto mi te iru dake desu ちょっと見ているだけです
Sólo estoy mirando
shatsu wo ikutsu ka mise te i ta dake masu ka シャツをいくつか見せていただけますか?
¿Podría mostrarme unas camisas?
tameshi shi chaku shitsu ha doko desu ka 試着室はどこですか?
¿Dónde están los vestidores?
tameshi chaku suru koto ha deki masu ka 試着することはできますか?
¿Puedo probármelo?
kono iro ha watashi ni ha ai mase n この色は私には合いません
El color no me sienta bien
betsu no iro ha ari masu ka 別の色はありますか?
¿Usted lo tiene en otro color?
ii desu ne いいですね
Me gusta
amari suki de ha ari mase n あまり好きではありません
No me gusta