Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha

Japonés :: Lección 54 Alrededor de la ciudad: En el bar

Vocabulario

¿Puedo comprarle una bebida?
ippai gochisou shi te mo ii desu ka 一杯ごちそうしてもいいですか?
¿Hay qué pagar la entrada?
nyuujou ryou ha tora re masu ka 入場料は取られますか?
Una cerveza por favor
biーru wo onegai shi masu ビールをお願いします
Quiero un vaso de vino rojo
akawain wo ippai onegai shi masu 赤ワインを1杯お願いします
¿Qué tipo de cerveza?
dono shurui no biーru desu ka どの種類のビールですか?
Vino blanco
shiro wain 白ワイン
Necesito un trago
dorinku ga hoshii desu ドリンクがほしいです
¿Quieres bailar?
odori mase n ka 踊りませんか?
Si, quiero bailar
hai, odori tai desu はい、踊りたいです
No quiero bailar
odori taku nai desu 踊りたくないです
Estoy preocupado
shinpai shi te i masu 心配しています
No puedo encontrar a mi papá
otousan ga mitsukari mase n お父さんが見つかりません
Estoy perdido
maigo ni nari mashi ta 迷子になりました
Espéreme, por favor
ma tte kudasai 待ってください
Yo necesito a la policía
keisatsu wo onegai shi masu 警察をお願いします