Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha

Japonés :: Lección 44 Viaje: ¿A dónde vas?

Vocabulario

¿Para dónde se dirige usted?
anata ha doko he iku no desu ka あなたはどこへ行くのですか?
¿Cuántas maletas tiene?
o mochi no baggu ha nan ko desu ka お持ちのバッグは何個ですか?
¿Qué terminal necesita?
dochira no taーminaru wo o sagashi desu ka どちらのターミナルをお探しですか?
Quisiera un asiento junto al pasillo
tsuuro gawa no seki wo kibou shi masu 通路側の席を希望します
Quisiera un asiento junto a la ventana
madogawa no seki wo kibou shi masu 窓側の席を希望します
¿Por qué el avión está retrasado?
naze hikouki ga okure te iru no desu ka なぜ飛行機が遅れているのですか?
Abróchese su cinturón
shiーtoberuto wo o shime kudasai シートベルトをお締めください
¿Puedo tener una manta?
buranketto wo mo tte ki te morae masu ka ブランケットを持って来てもらえますか?
¿A qué hora vamos a aterrizar?
chakuriku yotei ha nan ji desu ka 着陸予定は何時ですか?