Español Japonés Lección 9 Vocabulario de la lección

Japonés :: Lección 9. Comienzo: Expresiones

loading

Vocabulario :: Japonés Español

tokorode ところで
A propósito
sukunakutomo 少なくとも
Por lo menos
tsuini ついに
Por fin
shikashinagara しかしながら
Sin embargo
shitagatte したがって
Por eso
shinpai shi nai de kudasai 心配しないでください
No se preocupe
baai ni yori masu 場合に依ります
Eso depende
gomennasai ごめんなさい
Lo siento
tattaima たった今
Ahora mismo
wakari mase n わかりません
No sé
kono you na このような
Así