Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha

Japonés :: Lección 4 Comienzo: Porfavor y gracias

Vocabulario

Por favor
onegai shi masu お願いします
Gracias
arigatou ありがとう
De nada
douitashimashite どういたしまして
Salud
o daiji ni お大事に
Feliz cumpleaños
o tanjou bi omedetou gozai masu お誕生日おめでとうございます
Felicitaciones
omedetou gozai masu おめでとうございます
Buena suerte
ganba tte がんばって
¿Cómo se llama?
anata no o namae ha あなたのお名前は?
Me llamo María
watashi no namae ha maria desu 私の名前はマリアです
Perdón, no escuché su nombre
suimasen , namae wo kikitore mase n deshi ta すいません、名前を聞き取れませんでした
Mucho gusto
o ai deki te ureshii desu お会いできてうれしいです
¿De dónde es usted?
anata no shusshin chi ha doko desu ka あなたの出身地はどこですか?
Soy de Nueva York
watashi ha nyuーyoーku no shusshin desu 私はニューヨークの出身です