Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 81 Beach: Stuff to bring to the beach

Vocabulary

Cooler
lĕng què xiāng 冷却箱
Sunglasses
tài yáng jìng 太阳镜
Bucket
shuĭ tŏng 水桶
Shovel
chăn zi 铲子
Bathing suit
yù yī 浴衣
Swimming trunks
yŏng kù 泳裤
Ball
qiú 球
Beach ball
shuĭ pí qiú 水皮球
Beach umbrella
zhē yáng săn 遮阳伞
Beach chair
shā tān yĭ 沙滩椅
Sunblock
fáng shài shuāng 防晒霜
Sunscreen
fáng shài shuāng 防晒霜