English Chinese Lesson 81 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 81. Beach: Stuff to bring to the beach

loading

Vocabulary :: Chinese English

lĕng què xiāng 冷却箱
Cooler
tài yáng jìng 太阳镜
Sunglasses
shuĭ tŏng 水桶
Bucket
chăn zi 铲子
Shovel
yù yī 浴衣
Bathing suit
yŏng kù 泳裤
Swimming trunks
qiú 球
Ball
shuĭ pí qiú 水皮球
Beach ball
zhē yáng săn 遮阳伞
Beach umbrella
shā tān yĭ 沙滩椅
Beach chair
fáng shài shuāng 防晒霜
Sunblock
fáng shài shuāng 防晒霜
Sunscreen