Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 77 Food: Seafood

Vocabulary

Fish
yú 鱼
Shellfish
bèi lèi 贝类
Bass
lú yú 鲈鱼
Salmon
sān wén yú 三文鱼
Lobster
lóng xiā 龙虾
Crab
páng xiè 螃蟹
Mussel
bàng lèi 蚌类
Oyster
mŭ lì 牡蛎
Cod
xuĕ yú 鳕鱼
Clam
gé lí 蛤蜊
Shrimp
xiā 虾
Tuna
jīn qiāng yú 金枪鱼
Trout
zūn yú 鳟鱼
Sole
tă mă yú 鳎鰢鱼
Shark
shā yú 鲨鱼