English Chinese Lesson 59 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 59. Shopping: More clothes

loading

Vocabulary :: Chinese English

kù zi 裤子
Pants
nĭ mài yŭ yī mā 你卖雨衣吗?
Do you sell raincoats?
jiā kè 夹克
Coat
qún zi 裙子
Skirt
T-xù T恤
T-shirt
mào zi 帽子
Cap
mào zi 帽子
Hat
nǚ yòng xiăo bāo 女用小包
Purse
xié zi 鞋子
Shoes
tuō xié 拖鞋
Sandals