English Chinese Lesson 21 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 21. People: Family relations

loading

Vocabulary :: Chinese English

jì mŭ 继母
Stepmother
jì fù 继父
Stepfather
yì fù jiĕ mèi 异父姐妹
Stepsister
yì fù xiōng dì 异父兄弟
Stepbrother
yuè fù 岳父
Father-in-law
yuè mŭ 岳母
Mother-in-law
tā shì shéi 她是谁?
Who is she?