English Portuguese Lesson 22 Vocabulary lesson

Portuguese :: Lesson 22. People: Girls and boys

loading

Vocabulary :: Portuguese English

Menino (o)
Boy
Menina (a)
Girl
Mulher (a)
Woman
Homem (o)
Man
Namorado (o)
Boyfriend
Namorada (a)
Girlfriend
Prima (a)
Cousin (female)
Primo (o)
Cousin (male)
Tia (a)
Aunt
Tio (o)
Uncle
Esposa (a)
Wife
Marido (o)
Husband