Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Dutch :: Lesson 101 Employment: Applying for work

Vocabulary

I am looking for a job
Ik zoek een baan
May I see your resume?
Mag ik jouw CV zien?
Here is my resume
Hier is mijn CV
Are there references I can contact?
Zijn er referenties waar ik contact mee op kan nemen?
Here is a list of my references
Hier is een lijst met referenties
How much experience do you have?
Hoeveel ervaring heb je?
How long have you been working in this field?
Hoe lang werk je al in deze sector?
3 years
Drie jaar
I am a high school graduate
Ik ben van de middelbare school afgestudeert
I am a college graduate
Ik ben van de universiteit afgestudeert
I am looking for a part time job
Ik zoek een deeltijd baan
I would like to work full time
Ik wil graag een volledige werkweek werken
Do you offer health insurance?
Biedt u ziekenkostenverzekering aan?
Yes, after six months of working here
Ja, na zes maanden hier werken