Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Dutch :: Lesson 88 Vacation: Basic activities

Vocabulary

I like to play checkers
Ik hou van dammen
I want to play cards
Ik wil kaarten
I don’t like to play chess
Ik hou niet van schaken
I don’t need to go to the restaurant
Ik hoef niet naar het restaurant
I like to fly a kite
Ik hou van vliegeren
I don’t like mountain climbing
Ik hou niet van berg beklimmen
I like to ride a bike
Ik hou van fietsen
I don’t want to play video games
Ik hou niet van video spelletjes spelen
I like to dance
Ik hou van dansen
I like to play
Ik hou van spelen
I need to go back home
Ik moet terug naar huis
I need to go to sleep
Ik moet gaan slapen
I like to write poems
Ik hou van gedichten schrijven