Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Dutch :: Lesson 54 Around town: At the bar

Vocabulary

Can I buy you a drink?
Kan ik u een drankje aanbieden?
Is there an admission charge?
Zijn er toegangskosten?
A beer, please
Een bier alstublieft
I would like a glass of red wine
Ik zou graag een glas rode wijn willen
What type of beer?
Wat voor soort bier?
White wine
Witte wijn
I need a drink
Ik heb een drankje nodig
Would you like to dance?
Wil je dansen?
Yes, I want to dance
Ja, ik wil dansen
I don’t want to dance
Ik wil niet dansen
I am worried
Ik maak me zorgen
I can’t find my dad
Ik kan mijn vader niet vinden
I am lost
Ik ben verdwaald
Please wait for me
Wacht je alsjeblieft op me
I need the police
Ik heb de politie nodig