Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Dutch :: Lesson 3 Start: Speak slower

Vocabulary

Speak slowly
Spreek langzaam
I don't understand
Ik begrijp het niet
Do you understand?
Begrijp jij het?
Sure
Natuurlijk
Repeat, please
Herhaal, alsjeblieft
Again
Nog een keer
Word by word
Woord voor woord
Slowly
Langzaam
How do you say?
Hoe zeg je?
What does it mean?
Wat betekent dat?
What did you say?
Wat heb je gezegd?
Do you have a question?
Heb je een vraag?