Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Going to the club

Vocabulary

What will you be wearing?
Wat ga jij aandoen?
What kind of music do they play?
Wat voor soort muziek draaien zij?
We're going to this club tonight
We gaan naar deze club vanavond
I feel like dancing tonight
Ik heb zin om te gaan dansen vanavond
I'm not driving this time
Ik ga dit keer niet rijden
Do these shoes match my outfit?
Passen deze schoenen bij mijn kleding?
What time shall we leave?
Hoe laat zullen we vertrekken?
I do hope it's not too crowded
Ik hoop echt dat het niet te druk is
I like to have some space to dance
Ik houd ervan om de ruimte te hebben als ik dans
Which DJ is playing tonight?
Welke DJ draait er vanavond?
This is a great venue
Dit is een geweldige plek
Can we buy tickets at the door?
Kunnen we kaartjes bij de deur kopen?
Are there still tickets available?
Zijn er nog steeds kaartjes verkrijgbaar?
This place is dead
Er valt hier niets te beleven
This place is awesome
Het is hier fantastisch
No thank you, I'm with someone
Nee, dank je, ik ben hier met iemand
Have you been here before?
Ben je hier al eerder geweest?
According to my friend it's great
Volgens mijn vriend is het geweldig
The music is very loud
De muziek staat erg hard
There's enough space for everyone
Er is genoeg ruimte voor iedereen
The best disco in town
De beste discotheek van de stad
What time do they close?
Hoe laat gaan ze dicht?
I'm a bit tired
Ik ben een beetje moe
Shall we go now?
Zullen we nu gaan?
Can I leave my coat here?
Kan ik mijn jas hier achterlaten?
Is this the wardrobe?
Is dit de garderobe?
Do we have to pay for this?
Moeten we hiervoor betalen?
I'm having a great time
Ik vermaak mij prima