Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Swedish :: Lesson 102 Employment: Looking for work

Vocabulary

Do you have a working permit?
Har du arbetstillstånd?
I have a working permit
Jag har arbetstillstånd
I do not have a working permit
Jag har inget arbetstillstånd
When can you start?
När kan du börja?
I pay ten Euros an hour
Jag betalar tio euro per timma
I pay ten dollars an hour
Jag betalar tio dollar i timmen
I pay ten reals an hour
Jag betalar tio real per timma
I will pay you per week
Jag kommer betala dig per vecka
Per month
Per månad
Be here at 8:00 AM
Vara här klockan 08:00
Work ends at 4:30
Arbetsdagen slutar 16:30
You have Saturdays and Sundays off
Du är ledig på lördagar och söndagar
You will wear a uniform
Du kommer bära uniform
You do it like this
Du gör såhär