Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Swedish :: Lesson 96 Health: Getting help

Vocabulary

Take two pills a day
Ta två tabletter om dagen
Are you the nurse?
Är du sjuksköterska?
Are you the nurse (female)?
Är du sjuksköterskan?
Is it serious?
Är det allvarligt?
Is the doctor in?
Är läkaren inne?
I don't know what I have
Jag vet inte varför jag känner mig dålig
I have lost my glasses
Jag har tappat mina glasögon
Can you replace them right away?
Kan du ersätta dem på en gång?
Do I need a prescription?
Behöver jag recept?
Is there a pharmacy nearby?
Finns det ett apotek i närheten?
I need something for a cold
Jag behöver något mot förkylning
Thank you for your help
Tack för hjälpen
How much do I owe you?
Hur mycket blir jag skyldig?