Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Swedish :: Lesson 95 Health: Talking to the doctor

Vocabulary

Do you have crutches?
Har ni kryckor?
Sprain
Sträckning
You broke a bone
Du har brutit ett ben
I need medicine for the pain
Jag behöver smärtstillande medicin
I do not have high blood pressure
Jag har inte högt blodtryck
I am pregnant
Jag är gravid
I have a rash
Jag har utslag
The cut is infected
Såret är infekterat
Look at this bruise
Kolla in blåmärket
Flu
Influensa
I have a cold
Jag är förkyld
I have chills
Jag har frossa
Where does it hurt?
Var gör det ont?
Everywhere
Överallt
How long have you felt this way?
Hur länge har du mått så här?
I have felt this way for 3 days
Jag har mått så här i 3 dagar
Are you taking any medication?
Tar du någon medicin?
Yes, for my heart
Ja, för hjärtat