Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Swedish :: Lesson 93 Health: Sick

Vocabulary

I need to see a doctor
Jag behöver träffa en läkare
Is the doctor in the office?
Är läkaren på mottagningen?
I don’t feel well
Jag mår inte bra
I am sick
Jag är sjuk
I have a stomach ache
Jag har ont i magen
I have a head ache
Jag har huvudvärk
I need to lay down
Jag behöver lägga mig ner
Lay down
Lägga sig ner
My throat hurts
Jag har ont i halsen
I feel nauseous
Jag mår illa
I have an allergy
Jag är allergisk
I have diarrhea
Jag har diarré
I am dizzy
Jag är yr
I have a migraine
Jag har migrän