Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Swedish :: Lesson 92 Vacation: In the country

Vocabulary

In the country
På landet
Field
Fält
Barn
Lada
Farm
Bondgård
Farmer
Bonde
Tractor
Traktor
The sky is beautiful
Himlen är vacker
There are so many stars
Man ser massor av stjärnor
It is a full moon
Det är fullmåne
I love the sun
Jag älskar solen