Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Swedish :: Lesson 18 Directions: Where?

Vocabulary

In back of
Bakom
In front of
Framför
Beside
Jämte
First door on the right
Första dörren till höger
At the fourth light turn right
Sväng höger vid det fjärde trafikljuset
Do you understand me?
Förstår du mig?
North
Norr
West
Väst
South
Söder
East
Öst
To the right
Till höger
To the left
Till vänster
Is there an elevator?
Finns det hiss?
Where are the stairs?
Var är trappen?
In which direction?
I vilken riktning?
Second door on the left
Andra dörren till vänster
At the corner turn left
Ta åt vänster vid hörnet