Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Swedish :: Lesson 3 Start: Speak slower

Vocabulary

Speak slowly
Tala långsamt
I don't understand
Jag förstår inte
Do you understand?
Förstår du?
Sure
Javisst
Repeat, please
Vänligen upprepa
Again
Igen
Word by word
Ord för ord
Slowly
Långsamt
How do you say?
Hur säger man?
What does it mean?
Vad betyder det?
What did you say?
Vad sa du?
Do you have a question?
Vill du fråga något?