Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 108 Computer: Email terms

Vocabulary

Word wrap
Zawijanie tekstu
Cyberspace
Cyberprzestrzeń
Email address
Adres e-mail
Address book
Książka adresowa
Recipient
Odbiorca
Spam
Spam
Reply to all
Odpowiedz wszystkim
Attached files
Załączone pliki
Attach
Dołącz
Message headings
Nagłówki wiadomości
Subject
Temat