Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 105 Employment: Navigation terms

Vocabulary

Back
Wstecz
Forward
Dalej
Save
Zapisz
Surf (web)
Przeglądaj
Download
Pobierz
Run (execute)
Uruchom
Click
Kliknij
Drag
Przeciągnij
Drop
Upuść
Updated
Zaktualizowano
Update
Aktualizuj
Drop down menu
Menu rozwijane
Stop
Zatrzymaj