Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 104 Employment: Surfing the internet

Vocabulary

Homepage
Strona główna
Upload
Prześlij
Choose
Wybierać
Folder
Folder
Toolbar
Pasek narzędzi
Go back
Wracać
Bookmark
Zakładka
At (@)
Małpa (@)
Slash (/)
Ukośnik (/)
Colon (:)
Dwukropek (:)
Dot com
Kropka com