Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 103 Employment: Internet usage

Vocabulary

Internet
Internet
Link
Łącze
Hyperlink
Hiperłącze
Internet service provider
Usługodawca internetowy
Network
Sieć
Web site
Witryna sieci Web
Web page
Strona internetowa
Web page address (URL)
Adres strony internetowej (URL)
Secure web site
Bezpieczna strona internetowa
Browser
Przeglądarka
Search engine
Wyszukiwarka
Secure server
Bezpieczny serwer