Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 102 Employment: Looking for work

Vocabulary

Do you have a working permit?
Czy masz pozwolenie na pracę?
I have a working permit
Mam pozwolenie na pracę
I do not have a working permit
Nie mam pozwolenia na pracę
When can you start?
Kiedy możesz zacząć?
I pay ten Euros an hour
Płacę dziesięć euro za godzinę
I pay ten dollars an hour
Płacę dziesięć dolarów za godzinę
I pay ten reals an hour
Płacę dziesięć realów za godzinę
I will pay you per week
Płacę w odstępach tygodniowych
Per month
Miesięcznie
Be here at 8:00 AM
Bądź tu o 8:00
Work ends at 4:30
Praca kończy się o 16:30
You have Saturdays and Sundays off
W soboty i w niedziele masz wolne
You will wear a uniform
W pracy obowiązuje strój roboczy
You do it like this
Robi się to w ten sposób