Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 96 Health: Getting help

Vocabulary

Take two pills a day
Bierz dwie tabletki dziennie
Are you the nurse?
Jesteś pielęgniarzem?
Are you the nurse (female)?
Czy jesteś pielęgniarką?
Is it serious?
Czy to coś poważnego?
Is the doctor in?
Czy jest lekarz?
I don't know what I have
Nie wiem, co mi dolega
I have lost my glasses
Zgubiłem okulary
Can you replace them right away?
Możesz je wymienić od razu?
Do I need a prescription?
Czy potrzebna jest recepta?
Is there a pharmacy nearby?
Czy jest apteka w pobliżu?
I need something for a cold
Potrzebuję czegoś na przeziębienie
Thank you for your help
Dziękuję za pomoc
How much do I owe you?
Ile się należy?