Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 95 Health: Talking to the doctor

Vocabulary

Do you have crutches?
Czy masz kule?
Sprain
Zwichnięcie
You broke a bone
Złamałeś kość
I need medicine for the pain
Potrzebuję czegoś przeciwbólowego
I do not have high blood pressure
Nie mam wysokiego ciśnienia
I am pregnant
Jestem w ciąży
I have a rash
Mam wysypkę
The cut is infected
Do rany wdało się zakażenie
Look at this bruise
Spójrz na ten siniak
Flu
Grypa
I have a cold
Przeziębiłem się
I have chills
Mam dreszcze
Where does it hurt?
Gdzie boli?
Everywhere
Wszędzie
How long have you felt this way?
Od jak dawna tak się czujesz?
I have felt this way for 3 days
Czuję się tak od 3 dni
Are you taking any medication?
Czy bierzesz jakieś leki?
Yes, for my heart
Tak, na serce