Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Polish :: Lesson 94 Health: Injury

Vocabulary

Do you have a fever?
Czy masz gorączkę?
Yes, I have a fever
Tak, mam gorączkę
I have had a fever since yesterday
Mam gorączkę od wczoraj
Could you please call a doctor?
Czy mógłby pan wezwać lekarza?
When will the doctor come?
Kiedy przyjdzie lekarz?
My foot hurts
Boli mnie noga
I fell
Upadłem
I had an accident
Miałem wypadek
I think I broke it
Myślę, że ją złamałem
Bed rest
Odpoczynek w łóżku
Heating pad
Poduszka rozgrzewająca
Ice pack
Kompres chłodzący
Sling
Szyna
You need a cast
Musimy włożyć w gips